www.hg-ulfima.com
en
www.hg-ulfima.nl
 
Poortwachter nieuwbouw
Isalaklinieken Zwolle
(ca. 1000 bedden)


  BRL K 141010 01 01 gecertificeerde
legionellapreventie, dus wettelijk
toegestane preventie!DP, als eerste in Nederland
KIWA BRL-K14010/01 deel 1 gecertificeerd!
> Historie

> Wat is legionella en kan ik ziek worden van de legionellabacterie?

> Wetgeving voor legionellabestrijding

> Legionellabestrijding volgens principe Dielesen Projects

> Voordelen filtermachine Dielesen Projects

> ULFIMA®

> Vervangen niet gecertificeerde poortwachter door ULFIMA

> Publicaties